24 ตุลาคม 2562

คณะผู้บริหารนำโดย ผอ.ทวีศักดิ์ คิ้วทอง รองฯสิริวรรณ โตนิล พร้อมด้วย หัวหน้างานความร่วมมือ หัวหน้างานทวิภาคี ครูและนักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยพร ทบแป ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเข้าศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ในการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กับ บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด