แผนกวิชาช่างไฟฟ้า โดย อ.ณัฐวุฒิ นำนร.ปวช.3/4 ทวิภาคี เข้ารับฟังการนำเสนอ เครื่องบิน silver spitfire เป็นการออกแบบวิศวกรรมศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของประเทศอังกฤษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในความสนใจศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมการบิน ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 ดอนเมือง