นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ศึกษาดูงานบริษัท YALONG