สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง นายเจริญ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  

นายบุญปลูก บุญอาจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และ นายรังสรรค์ เทพมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ การอาชีวศึกษาต่างประเทศเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "2019 Human Global Resources (HR) - East Asia Pacific(EAP) Workshop : New Industrial Technologies and Innovation of Industry - Academy  Corporation" และเข้าร่วมงาน Global HR forum 2019 Seoul Korea 3-9 November 2562 กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 3 ถึง 8 พฤศจิกายน 2562