https://businesstoday.co/technology/15/04/2020/huawei-5g-training/?fbclid=IwAR0vGCJv_APpojYG0-LhZv110lhbmndyKTOJ2_hTLkISN256Vr4_ASA0UvA

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณาจารย์กว่า 21 คนจากสถาบันการศึกษาในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G กับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมหัวเว่ย ประเทศไทย นับเป็นก้าวแรกของความร่วมมือเชิงลึกระหว่างหัวเว่ย และ สอศ.การฝึกอบรมครั้งนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ให้กับคณาจารย์ของ สอศ. ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการวางมาตรฐานของข้อกำหนดกฎเกณฑ์ 5G ความคืบหน้าของอุตสาหกรรม พัฒนาการของระบบ E2E เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย 5G สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย เครือข่ายที่เน้นด้านการบริการ และเทคโนโลยีสำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย

อ่านต่อ คลิ๊ก