เข้าลิงค์ประชุม คลิ๊ก

เชิญประชุม คณะกรรมการ วิทยาลัย ผู้บริหาร ครู บุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 น.-16.30 น.

การรับมือ COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ "แนวทางจัดการเรียนการสอน 4 รูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ช่วงเปิดเทอม 1 ก.ค.2563