จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี บริการสอนและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม  2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร