ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2564 - 2565) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2564 - 2565) ให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ระบ
 • 26 November 2020 11:35
 • 4
 • 0
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2546 - 2565) ให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ดาวน์โหลแปนยุทธศาตร์ฯ ที่ลิงค์ด้านล่าง https://drive.google.
อ่านต่อ
ใต้ร่มพระบารมี
 • 3 August 2020 14:21
 • 33
 • 0
จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิ
อ่านต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับประชาคมโลก จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเสมอภาค
 • 6 June 2020 16:41
 • 46
 • 0
(2 มิถุนายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr Thomas Davin ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ Mr Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธ
อ่านต่อ
เชิญประชุม คณะกรรมการ วิทยาลัย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน วันที่ 29 เมษายน .ศ. 2562 เวลา 12.30 น.-16.30 น.
 • 28 April 2020 08:48
 • 86
 • 0
  เข้าลิงค์ประชุม คลิ๊ก เชิญประชุม คณะกรรมการ วิทยาลัย ผู้บริหาร ครู บุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.30 น.-16.30 น. การรับมือ COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ "แนว
อ่านต่อ
วางแผนเรียนออนไลน์หากไวรัสยังระบาดหนัก
 • 31 March 2020 09:50
 • 698
 • 0
https://www.facebook.com/etvMAC/videos/2343122839326128/ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในเรื่องของรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ประจำปีการศึ
อ่านต่อ